Whatsapp Telefon
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Biyopsi

Biyopsi Nedir, Nasıl Yapılır?

Tedavi yöntemlerinden birisi olan biyopsi yöntemi ile ilgili dokuların hücrelerin ya da sıvıların bir örneğinin alınarak laboratuvar ortamında incelenmesi yapılır. Böylelikle örneğin kanser hücrelerinin ne kadar yayılmış olduğu gibi tespitler yapılır. Bu yöntem başka hastalıklarda da teşhis koymak için kullanılabilir.

Biyopsi Çeşitleri Nelerdir?

Bu yöntem birçok farklı hastalığın teşhisi aşamasında kullanılır. Örneğin tiroid biyopsi yöntemi ile tiroid büyümesinin ne oranda olduğu tespit edilebilir. Bunun yanında prostat, meme lezyon ya da toraks gibi çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi aşamasında da yine bu yöntemden yararlanılır. Peruktan nefrostomi gibi hastalıklarda da kullanılan bir yöntemdir. İğne biyopsisi çeşitleri de bulunur.

Akciğer Biyopsisi

Akciğerde bulunan çeşitli kitlelerin tespit edilebilmesi amacı ile kullanılan bu yöntem mikroskop yardımı ile dokunun ve hücrelerin incelenmesi esasına dayanır.  İlgili dokuların bir kısmı kesilip alınarak incelenir ve hastalığın ne kadar ilerlediği hakkında bir fikir edinilir. Biyopsi yöntemi bu nedenle önemli avantajlar sağlar.

Akciğer Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle ilgili bölgeye lokal anestezi uygulanır. İnce iğneler yardımı ile ilgili bölgeden doku parçaları alınır. Bu işlemin sonunda elde edilen parçalar bilgisayarlı tomografi yöntemi ya da ultrason eşliğinde incelenerek bir karara varılır. Biyopsi yönteminde uygun sonuç edilerek hastalığın kesin teşhisi hakkında fikir edinilir.

Böbrek Biyopsi

Benzer şekilde böbrek dokularında bozulmaların ya da rahatsızlıkların tespiti aşamasında kullanılan bir diğer yöntem de budur. Aynı zamanda bu yöntemde idrarda kan veya protein olup olmadığının tespiti de mümkündür. Bu bozukluklar genetik olduğu gibi bazen böbrek nakli yapılması sonrası ortaya çıkan endikasyonlar nedeni ile de bu yönteme ihtiyaç duyulur.

Böbrek Biyopsisi Öncesi Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Öncelikle bu işlemin yapılabilmesi için bir radyoloji uzmanı tarafından ilgili organın görüntülenmesi ve buna göre karar verilmesi gerekir. Yine biyopsi işlemi sırasında kanamalar meydana gelebilir. Bu nedenle hastaların operasyon öncesinde kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durması gereklidir. Böylelikle aşırı kanama ortaya çıkmaz.

Böbrek Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Ultrason görüntüleme teknikleri kullanılarak biyopsisi yapılacak olan alanın iğne açısı belirlenir. Hangi açı ile iğnenin gireceği tespit edildikten sonra hastaların biyopsi yapılacak alanları temizlenir. Sonrasında ise lokal anestezi uygulanır. İğnenin gireceği yere küçük bir kesik açılarak bu kesikten girilerek kullanılacak örnek alınır. Bu işlemler yapılırken aynı zamanda hastaların ultrason ile görüntülenmesi yapılarak daha sağlıklı bir işlem teşkil edilmiş olunur.

Meme Biyopsisi Nedir?

Patolojik koşullar altında incelenmek üzere meme yapısından alınan küçük bir örnek doku ile örnek incelemesi yapılır. Genellikle bu yöntem meme kanseri olup olmadığını ortaya koymak için şüphe duyulan bölgede yapılır. Böylelikle kesin bir teşhis koymak mümkündür. Günümüzde birçok hastalıklarda etkin olarak kullanılan bu yöntem aynı zamanda hastaların genel görünümlerinden belli olmayan bazı hastalıkların tespiti aşamasında da tercih edilir.

İlginizi Çekebilir  Meme Biyopsisi

Meme Biyopsisi Nasıl Yapılır?

İğne yardımı ile yapılan bu yöntemde iğneden alınan doku parçası özel bir çözeltiye yerleştirilerek iğne yeniden meme içerisine yerleştirilmektedir. Böyle yapılarak kitlenin farklı bölgelerinden örnek alınması mümkün olur. Tüm parçalar çözelti içerisine alınarak tüm alanlardan örnek alınması ile laboratuvar aşamasında geçilir. Biyopsi aşamasında Patoloji laboratuvarından yapılan tetkiklerin birkaç gün içerisinde sonuç vermesi mümkün olur.

Karaciğer Biyopsi

Bu yöntem birçok hastalığın tespit edilmesi aşamasında kullanılır. Bu organlardan birisi de karaciğer rahatsızlıklarıdır. Karaciğer ile ilgili çeşitli risklerin ortaya çıkarılması ya da karaciğer organında meydana gelen çeşitli kanser vakalarının tespiti aşamasında kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde birçok insan tarafından tercih edilen bu yöntem doktorun tam bir teşhis koyabilmesine imkan tanır. Bu nedenlerden dolayı daha kesin sonuçlar almak isteyen doktorlar bu yöntemi tercih eder.

Karaciğer Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Gerek tekli iğne sistemi gerekse de ikili özel iğne kullanılarak hastaların bölgesinden örnekler alınır. Deriden karaciğere girilerek iğne ile örnek alınması esasına dayanılır. Yine hastalarda bu yöntem uygulanırken lokal anestezi uygulanarak hastanın ağrı hissetmemesi sağlanmış olur. Organın birden fazla yerinden alınan örnekler ile birlikte hastalığın daha iyi görüntülenmesi sağlanmış olunur. Ülkemizde birçok sağlık merkezinde uygulanan bir yöntemdir.

Tiroit İğne Biyopsi (İnce Aspirasyon Biyopsi- İİAB)

Tiroid bezi zamanla büyüme eğilimi taşıyan bir yapıdadır. Bu nedenle bu bezden zaman zaman örneklerin alınarak incelenmesi gerekir. Biyopsi yönteminde hastalara tiroid ince iğne yöntemi kullanılarak küçük dokuların alınması sağlanmış olunur. Hücreler enjeksiyon yöntemi ile alınarak laboratuvar koşullarında incelenir. Kesin sonuç vermesi açısından diğer yöntemlerden farklılıklar gösterir.

Tiroit Nodülü Nasıl Belirlenir? Hastaya Hangi Tetkik ve Tahliller Uygulanır?

Hastaların tiroid rahatsızlıklarının tespiti aşamasında kullanılan bu yöntemde mutlaka yapılması gereken bazı testler bulunur. Örneğin tiroid ultrasonu uygulanmalıdır. Yine bu görüntüleme tekniğinin sonuçlarına bağlı olarak örnek alınımı yapılabilir. Tiroid bezi iltihabı durumundan şüphe duyuluyor ise bu durumda bazı kan testlerinin alınması da esastır. Tiroglobülin anti-TPO gibi çeşitli testler ile kan örnekleri alınarak teşhis konulabilir.

Tiroit Biyopsisi Nedir? Hangi Tür Nodüllere Biyopsi Uygulanır?

Tiroid bezinde ortaya çıkan çeşitli nodüllerin iyi huylu mu yokta kötü huylu mu olduğunu tespit için tercih edilir. Bu aşamada en sık kullanılan yöntem ise ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Bunun dışında tiroid bezi ile ilgili farklı rahatsızlıkların tespiti aşamasında farklı yöntemler de kullanılabilir.

İlginizi Çekebilir  Tiroid Biyopsisi

Tiroit Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Tiroid bezi ile alakalı sonuç alınması için biyopsi yöntemi kullanılan bir yöntemdir. Bunun yanında hastalarda teşhis konulabilmesi amacı ile ultrason öncelikle uygulanır. Aynı zamanda hastalarda ilgili nodülün içerisinde belirli bir oranda sıvı ya da hücre alınması da mümkündür. Bu şekilde işlemler sonuçlandırılarak teşhis konulur. Eğer birden fazla nodül var ise bu durumda hastadan birden fazla örnek alınması gerekebilir.

Tiroit Biyopsisi Sonrası

Hastalarda bu operasyon sonrasında rahatsızlıkların ortaya çıkması muhtemeldir. Fakat bu durumlar genellikle geçici olur. Biyopsisi yapılarak hastaların teşhis konulması mümkündür. Bu aşamada bir miktar ağrı ortaya çıkabilir. Fakat bu ağrı anlık olup sonrasında geçer. Bazı hastalarda nadir olsa da hafif rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir. Bu işlemlerin sonrasında hastalara gazlı bez uygulanması ya da steril bir bez ile 20 dakika kadar uygulama yapılması sağlanır. Biyopsi yöntemi bu aşamada tercih edilir.

Kemik İliği Biyopsisi Nedir?

Hastada iyi bir teşhis konulabilmesi için çeşitli rahatsızlıklar için de bu teknik kullanılır. Bazen kemik rahatsızlıklarının tespiti için de kullanılan bir yöntemdir. Kemiklerin içerisinde bulunan süngerimsi yapının incelenmesi sırasında bu yöntem kullanılır. Kemik iliği ile ilgili birçok rahatsızlıkların bu şekilde tespiti mümkündür.  Biyopsi Kemik iliğinin normal şekilde kan hücresi üretip üretmediğinin tespiti için kullanılan bir yöntemdir.

Kemik İliği Biyopsisi

Kemik iliğinin alınabilmesi için arka iliak kanattan giriş yapılarak doku örneği alınır. Aspirasyon işlemi yapıldıktan sonra hastaya uygulanan yöntem ile laboratuvar ortamından kesin bir sonuç alınması sağlanmış olunur. Bu aşamada kemik iliği aynı zamanda kemik dokusu ile birlikte alınarak laboratuvar ortamında incelenmektedir.

Endoskopik Biyopsi Nedir?

Bu işlemde hastaların tamamen esnek bir yapıya sahip olan mide borusundan örnek alınması amaçlanır. Hem ağızdan yemek borusu tarafından hem de mide ya da bağırsak kısımlarından biyopsi yöntemi ile alınan örnekler incelenir. Optik yöntemler kullanılarak ve göz ile muayene edilerek sonuçlar hakkında yorum yapılabilir.

Endoskopik Biyopsi Nasıl Yapılır?

Uç kısmında küçük bir ışık kaynağı bulunan ve kamera takılan bu yapı ile ince bağırsak mide gibi organların incelenmesi yapılır. Bu aşamada ince ve esnek bir yapıya sahip olan bir tüp ilgili organlara nakledilerek sonuç alınır. Bu işlemlerin uzman doktorlar tarafından dikkatli bir şekilde yapılması ile birlikte mide ve bağırsak rahatsızlıklarının önüne geçilmesi biyopsi ile mümkündür.

İğne Biyopsisi Nedir?

Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında birden fazla teknik uygulanır. Aynı zamanda hastalarda ince iğne yöntemi kalın iğne yöntemi ya da çift iğne yöntemi gibi kullanılan farklı yöntemler mevcuttur. Sonuç olarak hızlı bir şekilde teşhis konulabilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

İlginizi Çekebilir  Prostat Biyopsisi

İğne Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Birçok farklı organa uygulanabilen bu yöntemde temel mantık hastaların iğne yardımı ile istenilen bir oranda örnek alınması yapılır. Bazı durumlarda organdan birden fazla örnek alınması gerekebilir. Yine bazı durumlarda doku örneğinin yanı sıra kan ve sıvı örnekleri alınabilmesi için de biyopsi tekniği kullanılır. Bu tekniklerin kullanımı habis urların tespiti ve yayılmasının önüne geçebilmek açısından önemlidir. Bu nedenle birçok sağlık merkezinde kesin tanı konulabilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Deri Biyopsisi Nedir?

Hastalık olduğu düşünülen çeşitli bölgelerde yer alan levizyonlu bölgelerin incelenmesi amacı ile deri örneklerinin alınması gerekir. Bu işlem yapılırken hastaya lokal anestezi uygulanarak hastanın derisinden kesitler alınır. Ortalama olarak üç ile beş cm boyutlarında alınan kesitler ile hastaların örnekleri patolojiye gönderilmek üzere hazır hale getirilmiş olunur.

Deri Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle bu hastalığın tespitlerinde kullanılan bir yöntem olan biyopsi için bazı durumlarda ultrason ile bir ön inceleme yapılması esastır. Aynı zamanda hastaların genel görünümlerinden tespit edilemeyen ve kesin tanı konulması gereken durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Çeşitle deri hastalıklarının tam olarak teşhisinin konulması amacı ile birçok sağlık merkezinde kullanılan bir yöntemdir. Genellikle enjeksiyon yöntemleri ile örnek alınarak görüntüleme yapılır.

Cerrahi Biyopsi Nedir?

Hastalık olduğu düşünülen çeşitli alanlarda uygulanan bir yöntem olan cerrahi biyopsi yöntemi ile hastaların kesin tedavisi mümkün olur. Günümüzde birçok sağlık merkezinde dikkatli bir şekilde uygulanan bu yöntem basit rahatsızlıkların yanı sıra kanser gibi yayılma eğilimi yüksek olan hastalıkların tespiti aşamasında da kullanılmaktadır. Ülkemizde birçok sağlık merkezinde uygulanan bir laboratuvar yöntemidir.

Cerrahi Biyopsi Nasıl Yapılır?

Öncelikle hastaya bilgisayarlı tomografi ya da ultrason uygulanarak bir ön görüntüleme yapılır. Karar vermek için bu görüntüleme teknikleri önemlidir. Yine floroskopi gibi teknikler de kullanılabilir. Şüpheli alanda bulunan lezyonların ya da doku örneklerin alınması esnasında uygulanan bu yöntemler kapalı yöntemler olarak isimlendirilir. Doktor bu örnekleri laboratuvar testinden sonra yorumlayarak sonuç elde eder.

Biyopsisi Fiyatları 2024

Fiyat olarak bakıldığında ise fiyatların ortalama olarak makul seviyelerde olduğu ve hastaların kolay bir şekilde ödeyebileceği bilinen bir gerçektir. Bunun yanında kesin bir sonuç vermesi açısından hastalarda en son aşamada tercih edilen bir yöntemdir. Çeşitli mide rahatsızlıkları için bu tekniklerden yararlanılır. Aynı zamanda hastalarda bu yöntemin gerçekleştirilmesi aşamasında farklı biyopsi fiyatları da geçerli olur.