Whatsapp Telefon
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Dijital Anjiyografi

Dijital Anjiyografi

Dijital anjiyografi vücut üzerinde yer alan tüm damarların ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesinde kullanılmaktadır. Böylelikle çeşitli nedenlere bağlı olarak damarların içerisinde oluşan hastalık çeşitlerinin tanısı kolaylıkla koyulabilmektedir.

Damarların içerisine verilen özel bir ilaç yardımı ile damarların bağlı bulunduğu organlardaki hastalıkların tanısı da konulmaktadır. Ayrıca bu dijital anjiyografi tıp alanında bazı hastalıkların tedavi sürecinde de kullanılmaktadır. Bu görüntülenme işlemlerinde kol, bacak, karın içi, beyin, akciğer ve kalp bölgelerinde yer alan damarlar görüntülenebilmektedir.

Dijital Anjiyografi Nedir?

Tıp alanında kullanılan cihazlar arasında oldukça önemli bir yere sahip olan dijital anjiyografi, vücut içerisinde yer alan tüm damarların X ışınları yardımı ile görüntülenmesinde kullanılmaktadır. Bu cihaz yardımı ile cerrahi operasyona ihtiyaç duyulmadan birçok hastalığın teşhisi konulabilmektedir.

Dijital Anjiyografi Nasıl Uygulanır?

Bu dijital cihaz yardımı ile yapılan görüntüleme işleminde damarlar içerisine ince bir boru yardımı ile bir boya maddesi enjekte edilir. Bu borunun damarlar içerisine yerleştirilmesi sırasında öncelikle giriş noktasının belirlenmesi gerekmektedir.

Damar içerisine aktarılan bu boya maddesi damarların net bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. Bu süreç sonunda damarların görüntüleri dijital ortama aktarılır. Bu görüntüler neticesinde hastalık tanısı konularak tedavi süreci başlatılmaktadır.

Bu uygulamada serebal anjiyografi beyin ve boyun damarı, koroner anjiyografi kalp damarları, visseral anjiyografi iç organlarda yer alan damarlar, periferik anjiyografi ise kol ve bacaklardaki damarlar olarak adlandırılmaktadır.

Dijital Anjiyografi Kullanım Alanları

Birçok farklı hastalığın tanı ve tedavi sürecinde kullanılmakta olan bu anjiyografi işlemi tıp alanında kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Bu tekniğin kullanım alanları içerisinde koroner atardamar, Mikro anjiyografi olarak adlandırılan kılcal damarlar, Noravasküler anjiyografi beyin damarları, sarı nokta hastalığı, böbrek daralması gibi alanlarda kullanılabilmektedir.

İlginizi Çekebilir  Böbrek Biyopsisi

Koroner Anjiyografi

Kalp damarlarında oluşan hastalıkların detaylı bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlayan bir röntgen çeşididir. Lokal anestezi desteği ile yapılmakta olan anestezi işlemi sonrasında uygulanan koroner anjiyografi hastanın uyanık olması durumunda yapılmaktadır. Ortalama süreç olarak 15 dakikalık bir zaman diliminde yapılan bu uygulama sonrasında hasta belirli bir süre gözetim altında tutulmaktadır.

Kalp içerisindeki damarların durumunun görüntülenebilmesi için yapılan bu uygulama kişinin kasık bölgesi ya da el bileğinin bir cihaz yardımı ile girilerek yapılmaktadır. Girilecek olan alana uygulanan lokal anestezi sonrasında damar bölgesinin içerisine bir kılıf yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Bu kılıf içerisinden giriş yapılan ince borular yardımı ile kalp damarlarına ulaşım sağlanır.

Bu damarlar içerisine aktarılan boya ile damarların net bir şekilde görüntülenmesi sağlanır. Dijital anjiyografisi fiyatları arasında değişkenlik gösteren bu anjiyografi çeşidi oldukça sıklıkla tercih edilmektedir.

Mikro Anjiyografi

Beyin bölgesinde yer almakta olan damarların görüntülenmesine yardımcı olan bir cihaz niteliğindedir. Sağlık alanında oluşan gelişmeler bu röntgen yönteminin de tıp alanında tercih edilmesine yol açmıştır. 

Beyin içerisinde oluşan tümör gibi hastalık türlerinin de tanısında oldukça önemli bir yere sahip olan bu anjiyografi yöntemi radyoloji alanında uzman olan doktorlar tarafından uygulanmaktadır.

Kesin teşhis olanağı sunan bu yöntem kasık damarları içerisinden girilerek ince uzun bir boru yardımı ile beyin içerisinde ve dış bölgesinde yer alan damarların görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. 

Çoğunlukla damar odaklı hastalıkların tanı ve tedavisinde uzman doktorlar tarafından talep edilmekte olan bu röntgen çeşidi diğer tanı yöntemleri olan muayene, testler ve ultrason gibi unsurlar tarafından teşhis edilemeyen hastalık türlerinin teşhisinde kesin çözüm olanağı sunmaktadır.

Beyin içerisinde belirli sebeplere bağlı olarak oluşan kistlerin ne durumda olduğunun ve damarlar üzerindeki etkisinin de görüntülendiği bu anjiyografi türü günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Dijital anjiyografi fiyatları da bu tercih de oldukça büyük etkiye sahiptir.

İlginizi Çekebilir  Lazerle Varis Tedavisi

Nörovasküler Anjiyografi

Atardamarlardan beyine kan akışının sağlandığı damarların görüntülenmesine yardımcı olmakta olan dijital anjiyografi çeşidi çoğunlukla beyin kanamalarına yol açan etkenlerin ortaya koyulmasında oldukça etkilidir.

Dijital anjiyografi fiyatları alanında da adından sıklıkla söz ettirmekte olan bu uygulama beyin içerisinde ve dışarısında oluşan sorunları kısa zamanda tanı koyarak ortadan kaldırmaktadır.

Periferal Anjiyografi

Damarların görüntülenmesi röntgen çeşitleri arasında yer almakta olan Periferal anjiyografi, kol ve bacak kısımlarında yer alan damarların görüntülenmesi adına uygulanmaktadır.

Çoğunlukla bacak kısımlarında yer alan yürürken çabuk yorulma, ayaklarda renk değişikliği, bacaklarda uyuşma hissi gibi hastalık türlerinin tanı ve tedavisinde kullanılmakta olan bu anjiyografi tekniği görüntüsü alınmak istenilen damara kılavuz tel olarak adlandırılmakta olan aletlerin takılması yardımı ile yapılmaktadır.

Bu teller yardımı ile yapılan görüntüleme sonrasında hasta bir süre hastanede kalmaktadır. Dijital anjiyografi fiyatları içerisinde maliyetleri bazı kurallara göre belirlenmekte olan bu teknik tıp alanında sıklıkla tercih edilmektedir.

Dijital Anjiyografi Her Hastaya Yapılabilir Mi?

Bu anjiyografi, içerisinde radyasyon kaynaklı maddeler barındırması nedeni ile hamilelik sürecinde olan hastalar tarafından tercih edilmemesi gereken bir uygulama çeşididir. Hamilelik döneminde bebeğin gelişiminde ciddi oranda zarar doğuran bu uygulama kesinlikle hamile olan hastalara uygulanmamaktadır.

Dijital Anjiyografi Fiyatları 2024

Tıp alanında oldukça önemli bir yere sahip olan anjiyografi çeşitleri röntgen niteliği taşımakta ancak röntgenden daha detaylı bir inceleme ile sonuç vermektedir. Bu artan talepler dijital anjiyografi fiyatları alanında da oldukça büyük etkiler göstermektedir.

Hangi türde bir anjiyografi çeşidi uygulanacağı, uygulanacak olan damarların genişliği, hastane koşulları gibi hususlar da bu dijital anjiyografi fiyatları 2024 alanında oldukça etkilidir.