Whatsapp Telefon
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Executive Check Up Programı

Muayeneler

Muayeneler

* Check Up Muayenesi
* Dermatoloji Muayenesi
* Diş Muayenesi
* Göz Muayenesi
* Jinekoloji Muayenesi
* Kardiyoloji Muayenesi
* KBB Muayenesi
* Üroloji Muayenesi

Kardiyolojik Tetkikler ve Testler

Kardiyolojik Tetkikler

* Eforlu EKG
* EKG
* Ekokardiyografi

Testler

* Ses ve İşitme Testi (Saf Ses Odyometrisi)
* Solunum Fonksiyon Testi

Radyolojik Tetkikler

Radyolojik Tetkikler

* BT, Kardiyak, Kalsiyum Skorlama
* BT, Toraks Tarama Amaçlı Düşük Doz
* Karotis RDUS (İki Taraflı)
* Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur)
* Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber)
* Kolonoskopi, Biyopsi
* Kolonoskopi, Total
* Mamografi (İki Taraflı)
* MR, Anjiyografi (İntrakranial) (Kontrastsız) (3.0 T)
* Odio+Timpanometri
* Panoramik Diş Röntgeni
* Tansiyon Holter (24 Saat)
* Tiroit USG
* Tüm Abdomen USG
* Uyku Polisomnografi

Patolojik, Endoskopik Tetkikler, Anestezi Tetkikleri, Uygulamalar ve Girişimler

Patolojik Tetkikleri

* Mide, Biyopsi
* Kolon, Biyopsi
* Sitopatoloji, Thin-Prep

Endoskopik Tetkikler

* Kolonoskopi, Total
* Özofagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi + Biyopsi
* Kolonoskopik polipektomi

Girişimler

* Dermatoskopi

Uygulamalar

* Detertraj (Diş Taşı Temizliği – Tek Çene)

Anestezi Tetkikleri

* Sedasyon ve Aneljezi

Laboratuvar Tetkikleri

* Alfa Fetoprotein (AFP)
* Alkalen Fosfataz (ALP)
* ALT, SGPT
* Amilaz
* aPTT
* AST, SGOT
* Boğaz Kültürü
* CA 125
* CA 15-3
* CA 19-9
* Çinko (Zn)
* Demir (Fe)
* Demir Bağlama Kapasitesi
* Ferritin
* Folik Asit (Folat)
* Gaitada Gizli Kan
* Gaitada Parazit Aranması
* GGT
* Glukoz (Açlık)
* Hemoglobin A1c (HbA1c)
* Hepatit Bs Antijeni (HBsAg)
* Hepatit Bs Antikoru (anti-HBs)
* Hepatit C Antikoru (anti-HCV)
* HIV Antikoru (1&2) + p24 Antijeni
* Homosistein
* İdrar Kültürü
* Kalsiyum (Ca)
* Klor (CI)
* Kolesterol, Total
* Kolesterol, VLDL
* Kolesterol, HDL
* Kolesterol, LDL
* Kreatinin
* Laktat Dehidrogenaz (LDH)
* Lipaz
* Lipoprotein a
* Magnezyum (Mg)
* Potasyum (K)
* Prolaktin (PRL)
* Protein, Total
* PSA, Serbest
* PSA, Total
* SARS-CoV-2 Total Antikor Testi
* SARS-CoV-2 Antijen Testi (Hızlı Test)
* Sodyum (Na)
* Tam İdrar Tahlili
* Tam Kan Tahlili (Hemogram)
* Tiroit Stimülan Hormon (TSH)
* Tiroksin, Serbest (FT4)
* Trigliserid
* Triiyodotironin, Serbest (FT3)
* Üre Azotu (BUN)
* Ürik Asit
* Vitamin B12
* Vitamin D, 25 Hidroksi

İlginizi Çekebilir  Kanser Tarama Testi